องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ไปควบคู่กับความบันเทิงสนุกสนานนั้นในประเทศไทยถือว่ามีให้ท่านผู้ปกครองเลือกที่จะพาบุตรหลานของท่านเดินทางไปเป็นจำนวนมาก บางทีก็อยู่ไกลต่างจังหวัดใช้เวลาเดินทางนาน บางทีก็อยู่ภายในตัวกรุงเทพต้องอาศัยการเดินทางที่แสนลำบาก รถก็ติดเหลือเกิน วันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางไปท่องเที่ยวสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบไม่ไกลจากกรุเทพเท่าไรนักมาแนะนำภายใต้สถานที่ตั้งที่มีชื่อว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จุดเด่นขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยภายนอกนั้นจะเป็นส่วนที่เรืยกว่าลานกิจกรรมประกอบไปด้วยเครื่องเล่นของเล่นทางวิทยาศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรูปปั่นของนักวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เมื่อเข้ามาภายในตัวองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้วก็จะมีห้องที่จัดสรรแบ่งไว้จำนวนมากทั้งห้องที่จัดแสดงความรู้ทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงดาว ดาราศาสตร์ ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ ประวัติของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในการพัฒนาสิ่งต่างๆจำนวนมาก เป็นต้น และเท่านั้นยังไม่พอยังมีโซนพักผ่อนเช่น ชมภาพยนตร์ เล่นเกมส์ทางวิทยาศาสตร์อีก
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งอยู่ในส่วนของตำบลคลองหก ไม่ไกลจากฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเท่าไรนัก มีรถประจำทางสาธารณะบริการตลอดทั้งวัน สำหรับการเปิดให้บริการนั้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าไปจนถึงสี่โมงเย็น โดยมีค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในอัตราเดียวกันเพียง 60 บาทเท่านั้นแต่สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าชมไม่มีค่าเข้าชมแต่อย่างใด

No Comments - Leave a comment

Leave a Reply