หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นถือว่ามีเป็นจำนวนมาก บางสถานที่จัดเป็นที่เก็บสิ่งโบราณ วัตถุโบราณต่างไปจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวจำพวกนั้นจะตั้งอยู่ต่างจังหวัด ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์หากไม่มีรถก็คงไม่มีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเห็นได้ด้วยตัวเอง วันนี้เราจึงมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใหม่ไกลจากกรุงเทพมาแนะนำกัน โดยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีชื่อว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จุดเด่นของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็เห็นจะเป็นความยิ่งใหญ่ของสถานที่และความหลากหลายของสิ่งของที่ถูกจัดเก็บไว้ภายใน ใบเบื้องต้นนั้นสำหรับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีทั้งหมด 4 อาคาร โดยในส่วนของอาคารที่หนึ่งนั้นจะเป็นอาคารที่รวบรวมจดหมายในสมัยก่อนไว้เป็นจำนวนมาก เดินเข้ามาก็เจออาคารที่สอง เป็นส่วนของอาคารสำหรับการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และสุดท้ายบริเวณอาคารที่สามและสี่ เป็นอาคารของการจัดแสดงรวมทั้งการจัดนิทรรศการและสถานที่จัดกิจกรรมอื่นๆ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่ริมถนนสายรังสิต นครนายก ในส่วนของคลองที่ 5 มีรถบริการสาธารณะวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน โดยในเบื้องต้นนั้นเปิดให้บริการในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 เป็นต้นไป การเดินทางสะดวกสบาย เหมาะสำหรับท่านที่อยากจะเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ในสถานที่จริงซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

No Comments - Leave a comment

Leave a Reply