พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นสำหรับเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนั้นเขามักจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายมาก ไม่มีความน่าสนใจหรือว่าจุดดึงดูดในการศึกษาแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ต้องให้ความสนใจและสร้างแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยทั้งนี้เราก็มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างให้มีความหลากหลายน่าสนใจมาฝากเพื่อนๆซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ภายใต้ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
จุดเด่นของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง นั้นมีรูปร่างของตัวอาคารที่มีความสวยงามและมีการตกแต่งตามยุคสมัยทำให้เป็นที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อหน่ายแบบที่กลุ่มวัยรุ่นพากันคาดการ โดยสำหรับตัวอาคารนั้นแบ่งออกเป็น 3 โซนขนาดใหญ่ได้แก่โซนของการจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองอู่ทองว่ามีการเจริญและกลายมาเป็นอู่ทองอย่างเช่นทุกวันนี้ได้อย่างไร โซนต่อมาก็คือโซนของการแสดงพระราชประวัติของเจ้าเมืองอู่ทอง โดยแสดงประวัติการต่อสู้ การพัฒนาในส่วนต่างๆ และโซนสุดท้ายเป็นโซนที่แสดงเครื่องมือ ข้าวของเครื่องใช้ ของคนเมืองอู่ทองที่ได้ถูกเก็บสะสมไว้เป็นเวลานาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ตั้งอยู่ภายในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เขตติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี เหมาสำหรับท่านที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลกรุงเทพเท่าไรนัก ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษๆเท่านั้นท่านก็จะถึงยังสถานที่ดังกล่าว โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเปิดให้บริการตลอดทั้งวันและทุกวันในวันและเวลาราชการ

No Comments - Leave a comment

Leave a Reply