พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

อย่างที่เราทราบกันดีว่าข้าวที่เราคนไทยรับประทานกันอยู่ทุกวันนั้นบางส่วนก็มาจากน้ำพกน้ำแรงของเราชาวนาไทย แต่ปัจจุบันการทำนานั้นเรียกได้ว่าเกือบหายไปจากประเทศไทยแล้ว เนื่องจากความเจริญที่เข้ามาเกี่ยวเนื่อง ทำให้เด็กน้องๆรุ่นใหม่ไม่รู้จักการทำนา ไม่เคยคุณค่าของการทำนา หรือว่า ไม่เข้าใจถึงการทำนา วันนี้เราเลยอยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มาย้อนรอยชาวนาให้นักท่องเที่ยวได้เห็นโดยใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
จุดเด่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สำหรับภายนอกก่อนเข้าถึงตัวอาคารจะมีที่ว่างเปล่าจำนวนหลายสิบไร่โดยในส่วนนี้นั้นเขาเรียกว่าเป็นส่วนของแปลงสาธิตสามารถทำนาได้จริง โดยปัจจุบันมีการปลูกข้าวในแปลงสาธิตด้วยวิธีการทางธรรมชาติ และเมื่อเดินทางเข้ามาภายในตัวอาคารนั้นจะมีการจัดพื้นที่สำหรับแสดงนิทรรศการจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นประวัติของชาวนาไทย อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้าว วิธีการทำนา วิธีชีวิตทั่วไปของการทำนา รวมไปทั้งห้องแสดงภาพถ่ายที่ถูกถ่ายมาจากสถานที่จริง หุ่นจำลองการทำนา และ อุปกรณ์จริงที่ถูกนำมาเก็บไว้ภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย ตั้งอยู่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ติดกับตัวสถานที่ทำการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าไรนัก ใช้เวลาเดินทางด้วยเส้นทางหลักประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ถ้าหากไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถขึ้นรถจากกรุงเทพไปส่งถึงหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย ได้ในอัตราค่าบริการเที่ยวละ 200 บาทเท่านั้น โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยแห่งนี้นั้นเปิดให้บริการในเวลาราชการ ไม่มีค่าเข้าชมสำหรับท่านที่อยากจะเข้าชมแต่อย่างใด

No Comments - Leave a comment

Leave a Reply