พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมหรือวังหน้า

ประวัติศาสตร์เมืองไทยไม่ได้มีเพียงแต่อยู่ในตำราเรียนให้ท่านได้ศึกษาเท่านั้น ยังมีอีกหลายวิธีในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นๆ ซึ่งหนึ่งในวิธีการดังกล่าวก็คือการเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งปัจจุบันสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลากหลายที่มากก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสอย่างแท้จริง วันนี่เราเลยถือโอกาสหยิบยกอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สำคัญมาฝากเพื่อนๆกัน โดยสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมหรือวังหน้า จะมีความน่าสนใจและประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษาอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้เลย
จุดเด่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมหรือวังหน้า ได้สร้างมาเป็นระยะเวลานานมากกว่าหนึ่งร้อยปีมาแล้วพื้นที่ด้านนอกเต็มไปด้วยความสวยงามของสนามหญ้าและต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมหรือวังหน้าเอาไว้ โดยบรรยากาศภายในเย็นสบายตลอดทั้งวัน ด้านในของตัวอาคารตกแต่งไปด้วยศิลปะร่วมสมัย สถาปัตกรรมไทยที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง แต่ก่อนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมหรือวังหน้าถูกให้เป็นศาลากลางของจังหวัดลพบุรีแต่ต่อมามีการสร้างศาลากลางแห่งใหม่ขึ้น สถานที่ดังกล่าวจึงเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาจนทุกวันนี้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมหรือวังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรีการเดินทางมาก็สะดวกสบายมีรถประจำทางผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมหรือวังหน้าแห่งนี้ทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้ หรือว่าถ้าหากขับรถมาเองก็ใช้วลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษๆจากกรุงเทพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษมหรือวังหน้า เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้น

No Comments - Leave a comment

Leave a Reply